Programul Operațional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007 – 2013

Granițe comune. Soluții comune. www.ro-ua-md.net

Asociatia de Dezvoltare Economica si Regionala - A.D.E.R

Web: www.asociatia-ader.ro

,,ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ ŞI REGIONALĂ - A.D.E.R.”  este o asociaţie non-profit, creată cu intenţia de a contribui la dezvoltarea economică  şi culturală a zonei de Nord-Est a  României.

Scopul asociaţiei este promovarea intereselor economice ale întreprinderilor private în raporturile acestora cu alte organizaţii din ţară şi din străinătate, impulsionarea prin mijloace specifice a procesului de formare şi dezvoltare de intreprinderi mici şi mijlocii cu capital privat autohton şi cu participarea intreprinzătorilor străini, dezvoltarea resurselor umane şi promovarea bunelor practici în dezvoltarea regională prin programele de finanţare naţionale şi europene. Ne dorim să susţinem proiectele de antreprenoriat social, cu contribuţii la îmbunătăţirea vieţii categoriilor dezavantajate.

Activităţile asociaţiei sunt bazate pe implicarea cetăţenilor în schimbarea pe care şi-o doresc, pe voluntariat, pe informarea transparentă privind oportunităţile de dezvoltare individuală şi organizaţională.

Promovăm consilierea, planficarea şi dezvoltarea participativă. Iniţiem activităţi menite să dezvolte spiritul citadin în spaţiul urban şi să conserve civilizaţia şi autenticitatea culturii rurale în mediul rural.

Valorile pe care asociaţia le promovează sunt egalitatea de şanse în dezvoltarea individuală, încurajarea antreprenoriatului în dezvoltarea economică, încurajarea dezvoltării durabile în dezvoltarea regională. Promovăm dezvoltarea complexă a regiunii cu preţuirea istoriei şi a valorilor culturale ale patrimoniului material şi imaterial. Proiectele dezvoltate de ADER urmăresc o viaţă mai bună, pentru oameni mai buni, într-un mediu mai bun.

 

Str. Mărăşti, nr. 18, Bl. 3/B/21, 720178 Suceava, Romania
www.asociatia-ader.ro    www.satele-bucovinei.ro
Tel. +40 230 530142, Email: office
@asociatia-ader.ro