Programul Operațional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007 – 2013

Granițe comune. Soluții comune. www.ro-ua-md.net

Camera de Comerț și Industrie Suceava sprijină dezvoltarea colaborării economice între România și Ucraina

Pentru a-şi îndeplini rolul de reprezentant al comunităţii de afaceri româneşti şi de partener pentru succesul în afaceri, Camera de Comerț și Industrie Suceava acţionează consecvent, la nivel naţional şi internaţional, prin sprijinirea şi promovarea afacerilor; promovarea şi stimularea procesului investiţional în judeţul Suceava şi în România; facilitarea contactelor de afaceri;  organizarea de evenimente; încheierea de acorduri bilaterale de colaborare cu organisme din ţară şi străinătate; sensibilizarea mediului de afaceri în legătură cu politicile Uniunii Europene precum și a oportunităților de afaceri, inclusiv la nivel transfrontalier.

             În acest context, preocuparea și activitățile derulate până acum la nivelul Camerei de Comerț și Industrie Suceava referitor la dezvoltarea mediului de afaceri în zona transfrontalieră a județului Suceava și a regiunii Cernăuți dar si cu alte regiuni din Ucraina au reprezentat și reprezintă una din prioritățile activității camerale.           

             În acest sens, în luna noiembrie 2016, CCI Suceava a înaintat o adresă Domnului Ministru al Afacerilor Interne, Ioan – Dragoș  TUDORACHE prin care a solicitat sprijinul în identificarea unui mecanism de facilitare a trecerii frontierei pentru oamenii de afaceri sau cei ce se deplasează strict în acest scop, de o parte și de cealaltă a graniței.

             Cu titlu exemplificativ, s-a făcut trimitere la situația delegației unei societăți din județul Neamț ce s-a deplasat la întâlnirea din data de 01.11.2016, la Cernăuți, iar la întoarcerea în țară, în după-amiaza aceleiași zile, au fost nevoiți să aștepte în vamă aproape 9 ore pentru a reintra în România, iar numărul de camioane ce așteptau formalitățile de vamă depășea 150, această situație nu este una ocazională și este, în mod constant, reclamată de către oameni de afaceri ce încearcă să se deplaseze strict în acest scop, de o parte și alta a graniței, însă timpul de realizare a formalităților vamale este extrem de îndelungat generat în principal de trecerea pietonală a frontierei și a așa zisului „trafic de frontieră” derulat de persoane fizice în scop comercial a unor produse alimentare, de consum, șamd.