Programul Operațional Comun România – Ucraina – Republica Moldova 2007 – 2013

Granițe comune. Soluții comune. www.ro-ua-md.net

Camera de Comert si Industrie Suceava

Web: www.ccisv.ro

Cine suntem?                                                                                                

Camera de Comert si Industrie Suceava este de peste 20 de ani cea mai veche si cea mai reprezentativa organizatie patronala postdecembrista  din judetul Suceava.

Infiintata in 1990 si parte integranta a sistemului cameral national, CCI SUCEAVA a primit reconfirmarea prin Legea nr. 335/2007 ca singura organizatie neguvernamentala de utilitate publica, cu caracter autonom, a carei strategie este orientata catre crearea unui mediu de afaceri stabil, coerent si propice dezvoltarii sectorului privat, unei economii de piata reale, durabile si deschise spre exterior.

Misiunea noastra

Camera de Comert: organizatie de utilitate publica

Dezvolta mediul de afaceri si activitatea intreprinderilor

Camera de Comert si Industrie Suceava este o organizatie de interes public si de utilitate publica, neguvernamentala, autonoma, cu personalitate juridica, reinfiintata de catre comunitatea de afaceri din judetul Suceava, in baza Decretului Lege nr. 139/1990.

Institutie cu indelungate traditii si rezultate deosebite, definitorii, in organizarea si functionarea mediului de afaceri, Camera isi realizeaza misiunea si prerogativele sale in deplina concordanta cu prevederile Legii Camerelor de Comert din Romania nr. 335/2007. Camera isi desfasoara activitatea pe teritoriul judetului Suceava. Ea se organizeaza si functioneaza potrivit legii si Statutului propriu aprobat de Adunarea Generala a membrilor sai.

Pentru a raspunde cat mai bine menirii sale si a satisface intr-o masura sporita cerintele si asteptarile celor peste 30.000 comercianti din judet, prin Colegiul si departamentele sale, Camera intreprinde multiple actiuni pentru mai buna definire a domeniilor prioritare, cresterea capacitatii de analiza a problemelor privind consolidarea si dezvoltarea continua a sectorului privat.

Camera de Comert si Industrie Suceava reprezinta:

O forta de Propunere: CCI Suceava este un laborator de idei pentru dezvoltarea locala, participand, spre exemplu, la elaborarea programelor de dezvoltare anuale si de perspectiva.

O forta de Reprezentare, deoarece apara si sustine interesele comunitatii de afaceri, punand la dispozitie unelte practice si de informare la indemana intreprinderilor.

O forta de Formare, prin cursurile organizate sub tutela sa cu participarea unor specialisti atrasi din mediul universitar cu rol de colaboratori.

O forta de Realizare, prin exemplele sale de initiative concrete, de succes, precum si prin prezenta sa pe plan local, regional, national, dar si international, prin misiuni economice in strainatate.

Membrii Camerei de Comert si Industrie Suceava sunt reprezentanti ai intreprinderilor, operatori economici persoane fizice sau juridice, asociatii profesionale sau organizatii patronale, etc. ce definesc toate sectoarele vietii economice ale judetului. Camera de Comert si Industrie Suceava se autofinanteaza. Ea are capacitate de a-si vota propriul buget.

O parte din resursele sale provin din cotizatiile membrilor, taxele si tarifele percepute pentru activitatile sau serviciile efectuate, respectiv din comisioane, arbitraj comercial, etc. Bazata pe asocierea voluntara a membrilor sai, Camera reprezinta interesele comunitatii de afaceri locale fata de autoritatile si organismele din tara si strainatate. Camera dispune de autonomie totala de actiune in zona sa de cuprindere (judet) pentru dezvoltarea economiei si a activitatii antreprenoriale, fiind subordonata numai Adunarii generale a membrilor sai.

Pentru indeplinirea misiunii sale si promovarea dezvoltarii economice si a cooperarii internationale, specialistii Camerei de Comert si Industrie Suceava ofera:

Totodata, membrii Camerei pot participa activ la forumurile, conferintele, seminariile, workshop-urile si dezbaterile profesionale organizate prin departamentele sale.

Principalele preocupari ale CCI Suceava se axeaza pe reprezentarea si apararea intereselor comunitatii de afaceri si ale membrilor sai in fata celor mai importanti factori de decizie, facilitarea accesului la informatii privind potentialii parteneri si mediul de afaceri in care evolueaza.

 

Ce ne reprezinta?

Cele 8 proiecte cu finantare din fonduri europene pe care le derulam prin departamentul de Finantari Europene, in ultimii 7 ani.

Peste 300 de evenimente organizate prin Expo Suceava, in ultimii 17 ani.

Peste 2300 de companii care au participat la evenimentele organizate prin Expo Suceava, in ultimii 17 ani. 

Peste 150 de cursuri de perfectionare organizate prin Scoala de Afaceri Bucovina, in ultimii 6 ani

Peste 50 de misiuni economice organizate in Franta, China, Statele Unite ale Americii, Germania, Austria, Ucraina, Ungaria, Republica Ceha, Republica Moldova, Letonia, Lituania, Estonia, cea mai importanta fiind cea de la evenimentul international Expo Shanghai (23 Iulie – 3 August 2010) in ultimii 8 ani;

Peste  2600 de persoane persoane  care au beneficiat de cursurile gratuite organizate prin Scoala de Afaceri Bucovina, in ultimii 7 ani.

Peste 25 de cereri de finantare pentru societati comerciale, autoritati publice si ONG-uri in ultimii 6 ani.

Ce facem?

Suntem promotorii serviciilor integrate pentru intreprinderile mici si mijlocii:

 • sprijinim autoritatile administratiei publice locale in scopul dezvoltarii economico-sociale a zonei;
 • sprijinim membrii nostri in relatia economica cu reprezentantele oficiale ale altor state, cu consulatele si organismele din strainatate, similare camerei judetene;
 • reprezentam si aparam interesele comunitatii de afaceri in raport cu autoritatile romane si cu organizatii similare din strainatate;
 • prezentam propuneri institutiilor abilitate privind promovarea de proiecte de acte normative in domeniul de activitate, pe care le transmitem, la cerere sau din proprie initiativa;
 • eliberam, la cerere, cu respectarea normelor legale in vigoare si a competentelor stabilite pentru alte institutii, certificate de origine a marfurilor, certificate privind uzantele comerciale, firmele inscrise, adnotarile si modificarile in situatia juridica a firmelor, precum si certificate ce atesta existenta unor incidente comerciale;
 • elaboram, la nivel sectorial si de ansamblu, studii si analize economice la solicitarea celor interesati;
 • promovam in comunitatea de afaceri standardele comerciale si industriale ale Uniunii Europene;
 • realizam baze de date cuprinzand toate informatiile utile comerciantilor in exercitarea activitatii lor, desfasuram activitati de informare, documentare si consultanta in afaceri; tinem si valorificam, in interesul imbunatatirii climatului de afaceri, date privind incidentele comerciale;
 • organizam  activitatea de solutionare a litigiilor comerciale si civile prin mediere si arbitraj ad-hoc si institutionalizat;
 • avizam existenta cazurilor de forta majora si influenta acestora asupra executarii obligatiilor comerciantilor;
 • redactam si publicam buletinul camerei judetene, cataloage, anuare sau alte publicatii de informare, documentare si reclama comerciala;
 • organizam si administram targuri, expozitii, saloane, forumuri de afaceri, actiuni de parteneriat economic in tara si in strainatate, in locatii proprii, concesionate sau inchiriate;
 • organizam, in exclusivitate,  anual topul firmelor si topul investitorilor, recompensand eforturile comerciantilor;
 • desfasuram activitati de asistenta si consultanta pentru comercianti pe cheltuiala acestora;
 • organizam, in conditiile legii, institutii de invatamant preuniversitare, cum ar fi: scoli comerciale, scoli industriale si de meserii;
 • organizam cursuri de perfectionare in domeniile comercial si industrial;
 • instituim burse de studii si practica comerciala si industriala si acordam, din fonduri proprii sau atrase, premii de performanta.

Cine ne recomanda?